תמונות חדשות מוישניבה

בחודש ספטמבר 2001 ביקרה הגברת Zane Buzby בוישניבה .
היא שלחה לנו תמונות מביקורה, אחדות מהן מצורפות מטה.

בחזרה לדף הפתיחה של "העיירה ואני"