קטעים מתוך זכרונותיה של רבקה ( רוגובין ) בקמן שנכתבו בשנת 1934

תמונת רבקה בקמן ( רוגובין )
Rivka Bekman Rogovin

........."..ובעת הרעה ההיא, כשהיינו פליטים בוילנה ילדה אמנו בן.....לי נוספה עבודה לנענעו . עבודה זו לא היתה כל כך קשה לולא הייתי יחידה בבית ולא היו עכברים . ההיפך הוא הנכון.....כשהיינו רק נשארים יחידים היו יוצאים מכל הפינות , עכברים גדולים כמו חתולים והיו מתחילים לטייל על הרצפה ".................

............". חזרנו לעיירה אחרי מלחמת העולם ה-1 . והנה ביתנו עוד מלא חיילים אשכנזיים ואין מקום עבורנו . חפשנו בכל המקומות אבל מפני שיחד עם המלחמה נשרפה עיירתנו כמעט כולה קשה היה למצוא מקום עד שהשם יתברך עזרונו ומצאנו ארמון מלכים בדמות של דירה קטנה נמוכה עם חלונות קטנטנים בעלי זכוכית אשכנזית משוכה ביחוטי ברזל שהחשיכו בבית . הבית היה של דודני אהרון לייב . לזאת היתה חורבה זקנה מימי מלך סוביצקי שבכל יום היה נדמה שהגג נופל על ראשינו . היינו שם כשנה יחד עם עוד שכנים שהיו שם עד לבואנו אך מפני קרבתנו לבעל הבית הרשונו להצטרף "..............

..........".מפני שעיירתנו וישניבה היתה קרובה לגבול היתה למרכז ההתקפות . זכורני כשהיו מתפרצים מחנות עצומים , חיילים ודורשים אוכל . מחפשים בכל פינה ואיום היה כשהיו מהפכים את המיטות והנוצות יוצאות מהכרים ולא היה כבר חשק להציעם בידענו שהנה יבואו אחרים ויעשו זאת שוב את החורבן הזה . "

"כמה פעמים נשקף המוות לעיננו כשלא היה מה לתת להם לאכול . הם היו מאימים באקדוח שביד . אמא , בידעה זאת , הכינה תמיד בעת התקפה , אוכל ממש מהאחרון שבאחרון שהיה מוכן לילדים , והיתה נותנת לרעבים ."

.............פעם היתה התקפה קלה ביום . כשחדלה , חשק דודני שהיה שכן אצלינו , שמרדכי ילך להביא רפואה לפרה שהיתה אז חולה .
כשהלך , התחילה התקפה כבדה , ואנחנו נמלטנו אצל שכנתנו הנוצרית במרתפה שהיה נלבנים , עד שיעבור זעם . זכורני שהחיילים שבודאי היו שונאי יהודים, הביטו למרתף ושאלו אם אין שם יהודים . מול הפתח עמדה הנוצרית ואנחנו הקטנים שחקנו והורינו הסתתרו מאחורינו . כמובן שענו בשלילה אבל את פחדינו יכולים לתאר . עם זה איננו יכולים לסלוח לעצמינו על שנתנו למרדכי ללכת לעיירה במצב מסוכן בשעת יריה נוראה כזאת . לא יכולנו פשוט לחכות על הרגע שישקט בחוץ בכדי ללכת להיוודע מה שאירע לו . לאט התחיל להיות שקט . היריות חדלו ואנו יצאנו מהמחבואים . אנחנו עומדים בחוץ וחושבים עם כבר לא תהא היום יותר התקפות בכדי ללכת לחפש את מרדכי . והנה , בעל הדבר בעצמו ניצב לפנינו . את שמחתנו יכולים לשער . הוא סיפר שבעברו כמה בתים מבית המרקחת התחילו יריות . להמלט אחורנית לא יכול מפני שהרחוב המה מהיריות . הוא ועוד חייל התחבאו בפינות הבתים ובחצרות . כך התחבאו יחד בכמה מקומות עד שכדור הפיל מת לנגד עיניו את החייל בפינה השניה של הבית שהוא עמד שם . הוא , מרדכי התחבא עד שבא קרוב לבית קרובתנו ןדפק שיצילוהו ויפתחו לו . אחרי שאמר את שמו פתחו את הדלת ויחד עמם נח על הרצפה מחמת היריות .

תמונת מרדכי רוגובין
Mordechai Rogovin

...........".בחשבי לגמור את הזכרונות , צפים לפני מאורעות שאינם נותנים לי להעלם מהם ולבלתי כתבם . הנה למשל מאורע: סביב לשולחננו יושבים חיילים רוסיים . מהדלת שבפנים נכנס שלמה עם חייל יהודי מהצבא הפולני מעיירת סוקולקה , שבוי בידי הרוסים , המבקש רחמים שיחליפו את בגדיו בכדי שיוכל להמלט מהם . כשהאם ראתה ושמעה את סגנונו הפולני חשכו עיניה , ופה בבית השני במרחק כמה צעדים יושבים החיילים הרוסים. אם ימצאוהו אצלינו צפויה לכולנו סכנת מוות . לשלחהו לידיהם - יהיה אומלל לנצח . הנכון , היה קשה . אבל רגש הרחמנות גבר את הפחד . האם נתנה לו בגדים ישנים להתלבש ושלחתהו לשדה מרעה הבהמות . כמו כן נתנה לו מעט אוכל מהנשאר בכדי שלא ימות מרעב . בערב היה בא לשכב לישון הביתה . פחדנו בכל לילה עד שיצאו הרוסים - אי אפשר לשער . לו היו מבקרים אותנו ומוצאים אותו היה רע מאד . אחרי כמה שבועות יצאו . נכנסו חיילים פולנים והוא נספח אליהם והלך . מענין שאחר כמה שנים נפגש באופן מענין עם גרשון בארץ ישראל וביחד דברו על אותה עת .............."

תמונת גרשון רוגובין
Gershon Rogovin

........." אחרי עמל רב סדרנו חנות קטנה עם הסחורות הכי נחוצות שמזה היינו מתפרנסים בהחליפנו על תבואה , תפוחי אדמה וכו' . ופה התפרצו חיילים פולנים ובפתחם לרווחה את דלת החנות זרקו החוצה, את כל מה שאספנו בחסכנו מהמצרכים הכי חיוניים , בעד כל הפוחזים והריקים שהתאספו מול הבית כאותם העורבים על נבלה . ועוד אזכור שעלמה אחת משלהם שעמדה ביחד עם אמה מול חנותנו בקשתם שיתנו לה עוד ועוד.............ולזה עמדו שכנינו הנוצרים על פתחי בתיהם , עליזים ושמחים ולעגו לנו בקול . אפילו לא מצאו לנכון להחביא את שמחתם . אך אחרי כמה שבועות ראינו עליהם נקמה , מפני שהתפרצו חיילים רוסיים וחפשו ולקחו מה שמצאו רק אצליהם . אבל לנו אפילו לא עלה במוחנו לשמוח מזה .............."

מתוך מחברת הזכרונות של רבקה ( רוגובין) בקמן 10.1.1934

חזרה לדף הפתיחה
העיירה ואני